torstaina

Hallitus hylkää nuoret – ja yrittää peittää sen silmänkääntötempulla

Hallitus on puhunut alkaneen kautensa ajan kauniisti nuorten tukemisesta ja syrjäytymisen ehkäisyn tärkeydestä. Hallitus on nostanut jopa kärkihankkeekseen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan”-hankkeen ja sitä kautta resursoinut näyttävästi etsivälle nuorisotyölle 2 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta.

Kärkien takana teot ovat kuitenkin huutavassa ristiriidassa, sillä sama hallitus esitti etsivän nuorisotyön budjettirahoituksen leikkausta 6 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi palkkatukea on leikattu 8 miljoonaa euroa kunnilta ja järjestöiltä, jonka seurauksena tukea tarvitsevat nuoret putoavat palveluiden ja työllisyysmahdollisuuksien piiristä. Näiden lisäksi toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta leikataan jopa 15%.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kauniista sanoistaan huolimatta hallitus on kohdistanut leikkaukset niihin nuoriin, jotka tarvitsivat eniten tukea ja ohjausta oman elämänsä selkeyttämiseen, koulutuspaikan hakemiseen ja työllistymiseen.

Etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on valtavat ja pitkäkestoiset vaikutukset ihmisten elämään. Sen avulla saadaan koulusta pudonneet, työttömät tai muussa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret takaisin kiinni ensin normaaliin arkeen ja sitä kautta koulutus- ja työpaikkoihin. Tähän sijoitettu raha maksaa itsensä moninkymmenkertaisesti takaisin verotuloina ja säästyneinä sosiaaliavustuksina.

Viime vaalikaudella käynnistettiin nuorisotakuutoiminta, jonka tehtävänä oli taata työ-, työkokeilu-, työpaja-, koulutus- tai kuntoutupaikka jokaiselle alle 25-vuotiaalle. Nyt takuu on käytännössä ajettu alas hallituksen toimesta. Sen rahoitusta on jäljellä alle 10% suhteessa takuun alkuvuosiin.

Nuorisotakuu tulee palauttaa voimiinsa ja siihen sisällyttää koulutus- ja työllisyystakuun lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalvelut. Nuoren elämäntilanne on nähtävä kokonaisuutena ja hänelle on turvattava kaikki tarvittava ohjaus ja palvelu. Nuoren on voitava luottaa elämässään tukeen, ammattitutkinnon sekä hyvän osaamisen saamiseen ja näiden avulla myös työllistymiseen. Nuorille on annettava uskoa tulevaisuuteen eikä murennettava sitä, kuten tällä hetkellä eri toimenpiteiden seurauksena tapahtuu.

Anneli Kiljunen
Valtakunnallisen työpajayhdstyksen puheenjohtaja