keskiviikkona

Tarvitsemme uuden omaishoitolain - nykyisen paikkaaminen ei riitä

Hallitus on vihdoin antanut eduskunnalle hallitusohjelmassa luvatun esityksen omaishoitolain muuttamisesta. Uudistuksella turvataan kaikille omaishoitosopimuksen tehneille oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuussa. Yhtäjaksoisessa hoidossa oikeus olisi jatkossakin kolme päivää kuussa. Kuntien täytyy järjestää vapaiden aikainen sijaishoito, ja lisäksi niitä velvoitetaan järjestämään omaishoitajille tarvittaessa valmennusta, koulutusta ja terveystarkastuksia.

On todella hienoa, että hallitus on valmis vaikeanakin aikana panostamaan omaishoitoon. Omaishoito vähentää kunnan järjestämän tehostetun palveluasumisen ja paljon kotihoitoa tarvitsevien määrää, ja siten sen yleistyminen myös säästää kuntien kustannuksia.

Valitettavasti hallituksen esitys ei kuitenkaan korjaa sitä perimmäistä ongelmaa, että omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea, koska lainsäädännössä ei vahvisteta omaishoitajien oikeusturvaa eikä omaishoidolle ole yhtenäisiä kriteerejä. Kun lähtökohtana on kuntien määrärahasidonnainen palvelu ja jokainen kunta määrittää kriteerit itse, suuri osa omaishoitajista jää ilman omaishoidon tukea ja kunnan apua. Tällä hetkellä omaishoitosopimuksia on koko maassa noin 43 000, kun pelkästään sitovia ja vaativia omaishoitotilanteita on noin 60 000.

Koska omaishoitajilla ei ole lain säätämää oikeusturvaa, kunnat voivat edelleen yksipuolisesti irtisanoa omaishoitosopimuksia ja heikentää palveluita. Asiaa ei auta sekään, että hallitus on merkittävästi korottanut sote-palvelumaksuja ja siten vaikeuttanut mm. tukipalveluiden hankkimista kotiin.

Viime vaalikaudella peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla valmisteltiin uutta omaishoitolakia, jonka tavoitteena oli vahvistaa omaishoitajien oikeusturvaa, estää yksipuoliset sopimusten irtisanomiset ja turvata tasa-arvoinen asema eri puolilla maata asuville omaishoitajille. Sipilän hallitus on nyt ottanut pienen askeleen oikeaan suuntaan, mutta todellinen parannus omaishoitoon edellyttäisi tämän tärkeän työn jatkamista.