perjantaina

Opintotuki tukee koulutuksen tasa-arvoa

Opintotukeen on luvassa jälleen uusia leikkauksia. Selvitysmies Roope Uusitalon mukaan opintorahaa tulisi leikata neljänneksellä 250 euroon kuukaudessa, tukikuukausia tulisi vähentää ja tuen ehtoja tiukentaa. Esitys on epäoikeudenmukainen ja vie monelta mahdollisuuden korkeakouluopintoihin.

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti pienituloisia. Riittävällä toimeentulolla on suuri merkitys opiskelijan arkeen, opintojen etenemiseen sekä muuhun elämään. Jatkuva pohdinta rahojen riittämisestä ruokaan, asumiseen ja muihin pakollisiin menoihin vaikeuttaa opintojen suorittamista, aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja ahdistusta sekä pitkittyneenä vaikuttaa myös sairastumiseen ja syrjäytymiseen.

Jos opiskelija ei saa riittävää opintopistemäärää kerättyä, maksetut opintotuet peritään takaisin. Onkin syytä olettaa, että leikkaukset tulevat lisäämään takaisinperintöjä, joita tehdään jo nyt noin kymmenelle prosentille tuensaajista. Toimeentulonsa turvatakseen opiskelijan on tällöin käytävä töissä ja samalla kerrytettävä riittävät opintopisteet, jotta saisi jälleen opintorahaa ja voisi keskittyä opintoihin. Tästä syntyy vaikeasti hallittava oravanpyörä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheelliset opiskelijat, jotka ovat jo nykyisessä järjestelmässä jääneet ilman riittävää tukea.

Hallitus sanoo opiskelijoiden investoivan lainarahalla itseensä, mutta muuttuneessa työelämässä sijoituksen tuotto on kaikkea muuta kuin varma. Korkeakoulutettujen työttömyys on noussut 150 prosentilla vuoden 2008 jälkeen. Nuoret eivät ole tyhmiä: he haluavat rakentaa itselleen mahdollisimman turvallista tulevaisuutta eikä ottaa kannettavakseen yli 20 000 euron lainatakkaa, jonka takaisinmaksu on epävarmaa nykyisessä silpputyön yhteiskunnassa.

Ne, jotka saavat opiskeluunsa vanhempiensa tukea, selviävät paremmin. Opintojen maksuttomuus ja riittävä opintotuki ovat kuitenkin taanneet myös muille mahdollisuuden korkeakoulutukseen ja sosiaaliseen nousuun. Pienenä maana Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään nuori jäisi koulutuksen ulkopuolelle toimeentulon riittämättömyyden vuoksi. Nyt tämä riski on todellinen.