perjantaina

Kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken


Kotihoidontuki ja sen puolittaminen tasan molemmille vanhemmille ovat puhuttaneet useita perheitä. Toisaalta ymmärretään, että naisten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on vahvistettava myös lainsäädännöllä. Ollaan myös samaa mieltä, että isien pitäisi ottaa enemmän hoitovastuuta lapsestaan jo pienestä pitäen. Työnantajien pitäisi tukea isien vanhemmuutta mutta äitiäkään ei saisi syrjiä. Meillä on työelämässä paljon asenteita, jotka vaikeuttavat perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toisaalta vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa monet isät tekevät ylipitkiä työpäiviä turvatakseen oman työpaikkansa ja perheen toimeentulon.

Kotihoidontukea voi saada siihen asti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta, edellytyksenä, ettei lapsi käytä kunnallista päivähoitoa. Kotihoidontukea käyttävät pääsääntöisesti äidit, ainoastaan 5 % isistä on kotihoidontuella. Enemmistö vanhemmista palaa työmarkkinoille reilun vuoden kotihoidontukijakson jälkeen, joten heitä suunnitelmat kotihoidontuen muutoksesta eivät tule koskemaan. Muutokset koskevat arviolta 15 000 tuen saajaa, eli perheitä, jotka käyttävät täyden tukijakson.

Mielestäni on monella tapaa perusteltua, että kannustetaan eri tavoin isiä hoitamaan lastaan nykyistä enemmän. Lapsen varhainen hoito ja vuorovaikutus vahvistavat vanhemman ja lapsen keskinäistä suhdetta.  Kotihoidon tasaisempi jakaminen vahvistaisi tätä tärkeää keskinäistä suhdetta molempien vanhempien osalta.

On välttämätöntä muuttaa työelämän asenteita siihen suuntaan, että molemmilla vanhemmilla on oikeus jakaa lapsen varhaisia vuosia tasa-arvoisesti. Pidän valitettavana sitä, miten nihkeästi työelämä edelleen suhtautuu isiin, jotka haluaisivat olla kotona lapsensa kanssa. Monia perheitä huolettaa myös perheen toimeentulo, sillä usein miehet ansaitsevat enemmän kuin naiset. Tämä on myös yksi syy, miksi naiset jäävät kotiin huolehtimaan perheen lapsia.

Hallitus valmistelee kotihoidontuen muutosta ja uuden lainsäädännön pitäisi tulla voimaan syksyllä 2015. Ilmapiiri uudelle lainsäädännölle on kuitenkin ristiriitainen, jonka takia olen pohtinut miten muutos voitaisiin tehdä rakentavasti ja samalla huomioiden lain tavoitteet. Voitaisiinko lainsäädäntö toteuttaa vaiheittain, jolloin se tulisi täysimääräisesti voimaan vasta vuonna 2019.

Kotihoidon tukea voidaan käyttää vanhempainvapaan jälkeen eli lapsen ollessa 9 kk-3 vuotta, eli noin 27 kuukautta. Esityksessä tarkoituksena on siis jakaa tukiaika siten, että molemmilla vanhemmilla olisi käytettävissä 13,5 kk.

Sen sijaan, että kotihoidontukijakso jaettaisiin kertarysäyksellä puoliksi, kohdennettaisiin uudistuksen alkuvaiheessa toiselle vanhemmalle esim. minimissään 4 kuukautta, jolloin toinen vanhemmista voisi käyttää kotihoidontukijakson loppuun eli 23 kuukautta.  Vaiheittain siirryttäisiin täydelliseen jakamiseen, joka tarkoittaa n. 13,5 kuukauden tukijaksoa molemmille vanhemmille. Tällöin, jos vain toinen vanhemmista käyttää tuen, kotihoito päättyisi lapsen ollessa n. 2-vuotias.

Tämä antaisi perheille aikaa sopeuttaa ja suunnitella oma taloutensa ja elämäntilanteensa, kunnille mahdollisuuden mitoittaa varhaiskasvatuspalvelut uuden lain mukaan, työelämälle ja työmarkkinajärjestöille aikaa asennemuutoksiin – ylipäätään, sopeutumista uuteen tilanteeseen helpotettaisiin. Toivon, että otat tähän kantaa ja annat minulle palautetta jättämällä kommentin tai lähettämällä sähköpostia (etunimi.sukunimi)(ät)eduskunta.fi