torstaina

Sairauspäivärahalla opiskelu etenee!

12.12. Tällä viikolla on käyty eduskunnassa keskustelua hallituksen valmistamasta rakennepaketista, jolla julkisen talouden kestävyyttä vahvistetaan. Tämä on välttämätöntä jotta voimme turvata hyvinvointimme myös tulevaisuudessa. Olennainen osa pakettia on työllisyyden vahvistaminen. Tarvitsemme siihen lisää työpaikkoja, mutta tarvitsemme myös osaavaa ja työkykyistä työvoimaa. On tärkeää, että saamme ihmisten työuria vahvistettua ja pidennettyä.  Se tarkoittaa esim. nuorten opintoihin pääsemisen ja opiskelujen vauhdittamista, ihmisen jaksamisen tukemista työelämässä ja työkyvyttömyyden estämistä, ammatillisen osaamisen vahvistamista ja työvoimapolitiikkaan satsaamista.

Yhtenä isona kokonaisuutena on valmisteltu Osatyökykyiset työssä -ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on arvioinut monipuolisesti osatyökykyisten työllistymistä edistäviä säädösmuutostarpeita ja palveluita. Ryhmän loppuraportti on luettavissa tästä.

Raportissa tuodaan esiin monia hyviä ehdotuksia, mutta yksi minulle henkilökohtaisesti tärkeimmistä on asia, josta olen moneen otteeseen puhunut, kysynyt ministeriltä ja ollut yhteydessä opiskelijoihin ja virkamiehiin. Kyseessä on opiskelijoiden mahdollisuus opiskella sairauspäivärahan aikana.

Sairauspäivärahaa saadakseen pitää nykyisin keskeyttää opiskelu, vaikka sairaudesta huolimatta opintojen jonkinlaiseen suorittamiseen olisikin mahdollisuus. Osapäiväinen opiskelu voi edistää kuntoutumista, lisätä opiskelumotivaatiota ja madaltaa kynnystä palata takaisin opintoihin sekä ennen muuta jouduttaa opiskelujen etenemistä. Tätä me varmasti kaikki haluamme. Ei ole mitään järkeä pakottaa ihmistä toimettomuuteen joka voi vaikuttaa hänen koko loppuelämäänsä, jos opinnot vaikka jäävät kokonaan kesken.

Työryhmässä onkin tuotu esiin näkemys, että "opiskelijalle tulisi sallia oikeus rajalliseen opiskeluun sairauspäivärahan aikana. Tämä olisi mahdollista toteuttaa määrittelemällä laissa, tai laissa olevan valtuutuksen mukaisesti asetuksessa, ne edellytykset, jotka mahdollistaisivat opiskelijalle vähäisen opiskelun sairauspäivärahan aikana."

Siksi työryhmä katsoo, että päätoimisen opiskelijan mahdollisuudet vähäiseen opiskeluun hänen ollessaan sairauspäivärahalla tulee selvittää.

Erittäin hieno asia! Toivon, että selvitystä kiirehditään ja asia etenee nopeasti lainsäädännöksi. Ainakaan taloudellisia esteitä ei pitäisi olla, koska opiskelijahan tässä tapauksessa on jo sairauspäivärahalla eikä muutos varmasti aja ketään tervettä sairaaksi.