lauantaina

Sote ja Eksote


Kerroin Etelä-Saimaan haastattelussa (21.5hallituksen koordinaatioryhmän esityksen vaikutuksista alueemme kuntiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tältä pohjalta kansanedustaja Kimmo Tiilikainen on esittänyt väitteitä, joita on syytä oikaista.

Ensinnäkin pitää selventää, että kyse ei ole minun mielipiteistäni, vaan hallituksen yhteisestä linjauksesta.

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on parantaa palveluita ja vastata tulevaisuuden kasvaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin. Me onnistumme siinä ainoastaan purkamalla hallinnon rajoja, tehostamalla toimintoja, panostamalla ennaltaehkäiseviin toimintoihin sekä laajentamalla yhteistyötä ja vastuuta mm. liikunta-, kulttuuri- ja asuntotoimeen. Sosiaali- ja terveydenhuolto ei saa olla irrallinen osa kunnan muita toimintoja ja palveluita.

Tärkeintä palveluiden kehittämisen kannalta on, että kokonaisvaltainen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio toteutuu, ei vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Kun hallinnollisia rajoja ei ole, palvelukokonaisuuksia pystytään kehittämään nykyistä paremmin ja asiakkaiden palveluiden laatu paranee.

Tavoitteena ei todellakaan ole pilkkoa Eksoten jo hyvin toimivia toimintoja vaan päinvastoin. Tavoitteena on vahvistaa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta.

Etelä-Karjala on yksi sote-alue, johon kuuluvat nykyinen Eksote ja Imatra. Hallitus on linjannut, että jos sote-alueen keskuskaupungissa,  eli tässä tapauksessa Lappeenrannassa, on enemmän kuin puolet alueen asukasmäärästä, on keskuskaupungin toimittava sote-alueen vastuukuntana. Jos keskuskaupungin asukasmäärä on vähemmän kuin puolet, kuntayhtymä on myös mahdollinen hallintomalli. Käytännössä näiden linjausten mukaisesti tämä tarkoittaa Eksoten purkautumista.

On selvää, että alijäämät on katettava ja palveluiden rahoittamiselle on löydyttävä yhteinen ratkaisu.
Olen todella iloinen Imatran ja Lappeenrannan hyvästä yhteistyöstä hakea ratkaisuja maakuntamme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen. Olemme suurten kysymysten ja haasteiden edessä. Nyt tarvitsemme yhteistä pohdintaa ja rakentavaa keskustelua. Uskon vahvasti, että hyvällä ja avoimella yhteistyöllä saavutamme meitä  kaikkia tyydyttävän ratkaisun.