perjantaina

Koloveden kansallispuiston laajennus turvaa saimaannorpan elämää


Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd) on iloinen hallituksen päätöksestä laajentaa Koloveden kansallispuistoa. Laajennuksessa puistoon on tarkoitus liittää laajojen vesialueiden lisäksi mannerrantoja, mikä mahdollistaa yleisöpalvelujen keskittämisen luonnon kannalta mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen.

 - Kansallispuiston laajentaminen on merkittävä etenkin saimaannorpan suojelutoimien kannalta. Koloveden kansallispuisto on myös ainutlaatuinen matkailunähtävyys ja siinäkin mielessä kansallispuiston laajentaminen esitetyllä tavalla on erittäin kannatettavaa, Kiljunen kiittelee.

- Suojelualueiden lisääminen on yksi keino säilyttää lajien monimuotoisuutta ja vaalia suomalaisen järvi- ja metsäluonnon arvoja. Tarvitsemme kuitenkin lisää työtä ainutlaatuisten ja erittäin uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan ja saimaanlohen suojelemiseksi, Kiljunen toteaa.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen on mm. valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston jäsen sekä eduskunnan eläinsuojelutyöryhmän puheenjohtaja.

tiistaina

Demari.fi: Eduskunta lisäsi vanhuspalvelulakiin potkua

Vanhuspalvelulaki tuli tiistaina eduskunnan täysistunnon käsittelyyn valiokunnnissa vahvistettuna. Laki muuttui vielä valiokuntakäsittelyssä, kun perustuslakivaliokunta ilmoitti lausunnossaan, että laitoshoidossa noudatettavista henkilömitoituksisista ei voi säätää pelkällä asetuksella, kuten hallitus budjettiriihen yhteydessä päätti. Asiasta täytyy säätää laki.
Riihessä kokoomus ei halunnut, että henkilöstön määrästä säädettäisiin lailla, vaan esitykseen jäi kompromissi, jonka mukaan hallitus seuraa, toteutuvatko suositukset siitä, että laitoksissa on vähintään 0,5 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden.
SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen on erittäin tyytyväinen siitä, että laki on vahvistumassa ja eduskunta antaa hallitukselle toimeksiannon.
- Jo riihen linjaukset olivat hyviä. Mutta eduskunnan käsittelyn jälkeen henkilöstöresurssit ovat entistä selkeämmin kirjatut. Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää nyt, että mikäli vuoden 2014 aikana suositukset eivät ole toteutuneet kaikkialla, hallitus antaa asiasta lain. Siksi siitä tulee entistä vahvempi, Kiljunen iloitsee.
http://www.demari.fi/politiikka/uutiset/9103-eduskunta-lisasi-vanhuspalvelulakiin-potkua

perjantaina

Tavataan Annelin päivänä

Tervetuloa nauttimaan kanssani
kuumaa glögiä ja pipareita
Annelin päivänä
sunnuntaina 9.12.2012 klo 12-13.30
Lappeenrannan K-citymarketille!

keskiviikkona

Lapsiperheet tarvitsevat tukea arkeen

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan lappeenrantalainen varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd.) kiittelee peruspalveluministerille väliraporttinsa luovuttaneen lastensuojelun toimivuutta selvittäneen ryhmän työtä.

- Ryhmä on arvioinut lastensuojelun tilaa monipuolisesti ja kuunnellut asiakkaiden näkemyksiä. Kuten ryhmä toteaa, laadukas lastensuojelutyö edellyttää asiakkaan kuulemista niin, että hän myös aidosti kokee osallisuuden, Kiljunen toteaa.

Raportissa on myös nostettu esiin useita kohtia, jotka ovat Kiljusen mukaan valitettavan tuttuja sosiaalityön kentällä. Työntekijät ovat kuormittuneita, asiakasmäärät ovat moninkertaisia suosituksiin nähden, yhteistyö viranomaisten välillä takkuaa, lastensuojelun toimet jäävät hajanaisiksi ja sijaishuollon kuormitus kasvaa.

- Lastensuojelun ammattilaiselta vaaditaan hyvää asiantuntijuutta ja ihmissuhdetaitoja, jotta hän voi kohdata perheet aidosti kuunnellen. Tarvitaan vahvaa ammattitaitoa, että pystyy kaikissa tilanteissa selvittämään johdonmukaisesti perheen elämäntilanteen ja avun tarpeen ja tekemään ratkaisuja lapsen edun näkökulmasta. Yksistään tämä on vaativa työ, puhumattakaan tilanteesta, jossa työntekijää kuormitetaan jopa nelinkertaisella asiakasmäärällä suosituksiin nähden, Kiljunen toteaa.

Kiljunen pitää hyvänä selvitysryhmän linjausta, jonka mukaan lastensuojelun uudistamisessa on tärkeää lähteä liikkeelle lapsiperhepalveluiden perustehtävistä, joita määrittää lapsen edun ensisijaisuus.

- Perheet tarvitsevat tukea arkeensa, lapsen normaaliin kasvuympäristöön, jotta voidaan estää ongelmia ennalta. Ennaltaehkäisy on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevämpää kuin ajautuminen raskaisiin lastensuojelutoimiin. Varhaiseen tukeen kannattaa aina satsata, Kiljunen linjaa.

- Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat päättäneet esittää ensi vuoden budjettiin lisättäväksi  3,4 miljoonaa euroa lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden sekä lastensuojelun kehittämiseen, painopisteenä varhainen tuki ja avopalvelut.  Erittäin tärkeänä pidän myös lisäsatsausta sosiaalityön aloituspaikkoihin yliopistossa. Sitä kautta saamme lisää ammattilaisia kuntiin tekemään tätä vaativaa työtä, Kiljunen arvioi.

- On myös erinomaista, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on käynnistänyt selvitystyön perheitä tukevien julkisten palvelujen taloudellisista ja hyvinvointivaikutuksista. Uskon, että työn valmistumisen myötä ymmärretään entistä paremmin ennaltaehkäisevän, arkista elämää tukevan perhepolitiikan merkitys ja vaikuttavuus, Kiljunen toteaa.