torstaina

Tarvitsemme omaishoito-ohjelman

TIEDOTE 29.6.2011
Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd) vaatii kansallisen omaishoito-ohjelman laatimista.

- Omaishoitoa on kehitettävä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ja mm. parannettava tukipalveluita, turvattava lakisääteiset vapaapäivät ja toteuttava omaishoitajien säännölliset terveystarkastukset, Kiljunen toteaa.
Omaishoito-ohjelmasta ei ole hallitusohjelmassa kirjausta, mutta se ei Kiljusen mukaan estä etenemistä asiassa.

Eduskunnassa hallitusohjelmasta käydyssä keskustelussa Kiljunen oli erityisen tyytyväinen siitä, että hallitus käynnistää vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta poikkihallinnollisen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen toimenpideohjelman.
- Tämä oli myös sosialidemokraattien keskeinen tavoite hallitusohjelmaneuvotteluissa, Kiljunen muistutti.

Kiljusen mukaan nyt tavoitteena on paneutua monipuolisesti eriarvoisuuden syihin ja tehdä tarvittavat toimenpide-esitykset.
- Tärkeitä linjauksia ovat työttömyysturvan tuntuva korottaminen ja pienituloisten verotuksen keventäminen. Myönteistä on myös se, että työttömyystukien korotukset eivät leikkaa asumistukea. Näin ihmisten toimeentulotukiriippuvuutta voidaan myös vähentää tulevaisuudessa, Kiljunen arvioi.

Työllisyyslisäbudjetti vastaa tarpeeseen

TIEDOTE 28.6.2011
Kansanedustaja Anneli Kiljusen (sd) mukaan työllisyyslisäbudjetti kuvaa hyvin hallituksen vahvaa tahtotilaa maamme työllisyyskehityksen suhteen.

- Työllisyystavoite on kova: työttömyys painetaan 5 prosenttiin ja saavutetaan 72 prosentin työllisyysaste vaalikauden aikana.
- Tavoite on paitsi kunnianhimoinen, myös välttämätön. Meidän on saatava jokaisen ihmisen osaaminen käyttöön, jotta maamme voi menestyä kestävästi ja turvata jokaisen kansalaisen hyvinvoinnin, Kiljunen toteaa.

Eduskunnan täysistunnossa käydyssä lisätalousarvion lähetekeskustelussa tiistai-iltana kansanedustaja Kiljunen arvioi, että työllisyystavoitteiden toteuttamiseksi on tartuttava heti toimeen. Hallituksen heti töikseen eduskunnalle antama työllisyyslisäbudjetti vastaa hänen mukaansa ajankohtaiseen tarpeeseen.

- Uudet satsaukset työllistämiseen ja aikuiskoulutukseen antavat tuhansille ihmisille mahdollisuuden koulutukseen ja palkkatuettuun työhön. Lisärahoitus helpottaa ELY-keskusten tilannetta huomattavasti. Esimerkiksi Imatralla Työn Vuoksessa on tällä hetkellä n. 150 työntekijää. Nyt heidän työllistymisensä voidaan turvata myös jatkossa, Kiljunen arvioi.

Kiljusen mielestä erityisen tärkeää on myös turvata nuorten työllisyyskehitys, joka on ollut hyvässä noususuunnassa.
- Nuorten työllisyyden turvaamisen pitääkin olla hallituksen ykkösasioita. Pitkälti sosialidemokraattien ansiosta hallitusohjelmassa sitoudutaan toteuttamaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jatkossa jokainen alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut saa halutessaan työ- harjoittelu- opiskelu- tms. paikan viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
- Tämä on mielestäni keskeinen kirjaus työllisyyspolitiikan osalta, Kiljunen arvioi hallitusohjelman linjausta.