torstaina

Tasavero ei selittelemällä muuksi muutu

Kokoomus on ryhtynyt mittavaan kampanjaan selittääkseen oman mustan verolinjansa valkoiseksi. Mainosten mukaan Kokoomus ei kannata tasaverokehitystä. Vakuuttelua tukevat pulueen kansanedustajien mielipidekirjoitukset, joissa todistetaan myös, että arvonlisävero onkin oikeastaan progressiivinen vero!
Kokoomus on ollut pian neljä vuotta valtiovarainministeripuolue ja vaikuttanut hallituksessa ratkaisevasti siihen, että arvonlisäveroa (alv) ja energiaveroja on korotettu. Nämä veromuodot ovat tasaveroja, toisin sanoen jokainen maksaa tuloistaan ja varallisuudestaan riippumatta saman osuuden. Esimerkkinä alv:sta: ruoka 13 %, kirjat 9 %, vaatteet 23 %, ja energiaverosta: kotitaloussähkö n. 2,1 snt/kWh.

Mielestäni on kansalaisten suurta aliarvioimista väittää, että arvonlisäveron alennetut verokannat jollakin tavalla estäisivät tasaverokehityksen tai että arvonlisävero olisi progressiivinen. Tämä on Kokoomuksen omaa logiikkaa, jolla aiemmin on lanseerattu mm. surullisesti edennyt tasa-arvotupo. Kansalaisten arjessa Kokoomuksen retoriikka on konkretisoitunut kasvavina arkisina menoina, tuloerojen kasvuna ja eriarvoisuuden lisääntymisenä.

Tulevalle vaalikaudelle Kokoomus esittää progressiivisen verotaulukon huojentamista, eli ansiotuloverojen laskua noin miljardilla eurolla. Kevennys koskisi kaikkia ansioistaan veroa maksavia, myös kaikkein suurimpia ansiotuloja saavia. Kokoomus rahoittaisi tämän miljardin aukon nostamalla arvonlisäveroa. Siis progressiiviseen verotukseen miljardin kevennys, tasaveroon yli miljardin lisäys. Eikö tämä juuri ole tasaverokehityksen ajamista?

Näinä aikoina on entistä tärkeämpää, että kansalaiset voivat luottaa maassamme toteutettavan politiikan oikeudenmukaisuuteen. Politiikan sisältö sinänsä ratkaisee, miten oikeudenmukaista se on. Kuitenkin luottamuksen kannalta on olennaista, että politiikan sisällöt ja todelliset vaikutukset kerrotaan kansalle rehellisesti. Se tarkoittaa, että poliitikko sanoo sen, mitä tarkoittaa, tekee sen, mitä lupaa ja kantaa vastuun tekemisistään. Se tarkoittaa, että puolueen linja kerrotaan julkisuuteen totuudenmukaisesti.

Sosialidemokraatit haluavat oikeudenmukaisen verouudistuksen. Se tarkoittaa tasaverokehityksen pysäyttämistä ja veronmaksukyvyn palauttamista verotuksen perustaksi. Toisin kuin hallituspuolueet, emme kannata yleisen arvonlisäveron korotusta.