keskiviikkona


Rauhallista ja hyvää Joulua!

Hallitus maksattaa talousvaikeudet nuorilla

8.12.2010. Hallituspuolueiden – Kokoomuksen, Keskustan, Vihreiden ja RKP:n – kansanedustajat ovat tänään eduskunnan äänestyksessä leikanneet nuorten viimesijaista toimeentulotukea. Muutos tarkoittaa, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 40 prosentilla alle 25-vuotiaalta nuorelta, jolla ei ole ammatillista koulutusta, joka kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää sen. Näin tehdään siksi, että vaikka nuorelta on näistä syistä evätty työmarkkinatuki, hän on kuitenkin voinut saada lähes samansuuruisen toimeentulotuen. Ja se on hallituksen mielestä väärin. Hallitus katsoo, että toimeentulotuen saaminen on saattanut estää kannustinvaikutusta, joka työttömyysturvan epäämisellä on koulutukseen hakeutumiselle.

Peruste on aivan nurinkurinen. Toimeentulotuki on jo tällä hetkellä tasoltaan liian pieni. Jos tuesta vielä leikataan 40 prosenttia pois, vaarantaa se ihmisen välttämättömän toimeentulon tason. Toimeentulotuen leikkaaminen ei ole oikea tapa ohjata nuorta koulutukseen tai työhön. Asiantuntijoiden mukaan koulutuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen johtuvat useimmiten henkilön vaikeasta elämäntilanteesta. Oikea ratkaisu ei silloin ole elämäntilanteen vaikeuttaminen entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultiin tämän lakiesityksen käsittelyssä lukuisia nuorten kanssa työtä tekeviä asiantuntijoita, jotka totesivat että jopa kymmenettuhannet nuoret eivät pysty osallistumaan työharjoitteluun, työkokeiluun, työvoimakoulutukseen tai työhön hyvin erilaisten yksilöllisten syiden vuoksi. Näitä ovat muun muassa asunnottomuus, päihteiden käyttö, oppimisvaikeudet, vaikeat perhesuhteet, masennus ja jännittäminen. Näitä nuoria ei auteta kepillä eikä porkkanoilla. Nämä nuoret tarvitsevat yksilöllistä tukea, ja sitä tulee olla riittävästi. Heitä ei saa jättää yksin. He tarvitsevat tukea itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamiseen, he tarvitsevat laadukkaita kunnallisia peruspalveluja. He tarvitsevat aikuista ihmistä, joka kuuntelee, ymmärtää ja ohjaa heitä.

Valitettavasti tällä hetkellä palvelujärjestelmässä näitä nuoria tunnistetaan, heidän tarpeisiinsa vastataan ja heidän ongelmissaan autetaan hyvin sattumanvaraisesti. Etsivä nuorisotyö tekee osaltaan hyvää työtä, mutta ei tavoita kaikkia eikä ylipäätään toimikaan kuin noin puolessa maamme kunnista. Ongelmana on myös, ettei nuorten löytäminen pelkästään riitä. Tarvitaan myös toimivat palvelut. Kuntien sosiaalityöntekijät eivät ehdi tavata kaikkia asiakkaita saati tehdä kokonaisvaltaista arviointia nuorten tilanteesta tai antaa tarvittavaa tukea heille.
Hallituksen esittämät pakotteet voisivat ehkä toimia tilanteessa, jossa nuorella on tosiasiallisia valinnan mahdollisuuksia ja riittävästi tukipalveluja saatavilla. Mutta näin ei nyt ole. Nyt on vaarana, että nuoren itsetunto vain nitistetään ja hänen mahdollisuutensa seistä omilla jaloillaan estetään. Vaarana on myös, että nuori ohjataan hänelle epätarkoituksenmukaiseen koulutukseen, joka ei anna eväitä työelämään siirtymiseen, vaan itse asiassa lisää nuoren turhautumista yhteiskuntaa ja elämää kohtaan. Kun nuorten työhön ja koulutukseen hakeutumista ohjaava järjestelmä ei muun muassa resurssipulan vuoksi toimi toivotusti, ei myöskään viimesijaisen toimeentuloturvan alentaminen voi toimia kannustimena.

Sen sijaan, että hallitus parantaisi kaikista pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien elinoloja, se siis heikentää heidän tilannettaan. Tulee mieleeni lukuisat juhlapuheet, joissa on todettu, että "edellisen laman virheitä ei pidä toistaa maksattamalla laman laskuja yhteiskunnan heikko-osaisilla". Näin hurskaasti totesi mm. entinen pääministeri Vanhanen noin vuosi sitten budjettipuheessaan. Tämän hallituksen kohdalla puheet ovat todella jääneet tyhjiksi kirjaimiksi ja teot kertovat aivan toista tarinaa.