perjantaina

Eläkkeensaajan asumistukea ei saa heikentää

Esitys takuueläkkeestä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Lyhyesti takuueläkkeessähän on kyse siitä, että ensi vaalikauden alusta pienimmän eläkkeen määrä on 685 euroa.

Takuueläkkeessä on monia hyviä puolia, joista tärkein tietysti se, että se nostaa kansaneläkettä ja erittäin pieniä työeläkkeitä saavien kuukausituloja enimmillään sadalla eurolla.
Etenkin iäkkäät naiset sekä nuorena eläköityneet saavat helpotusta taloudelliseen tilanteeseensa uudesta takuueläkkeestä. Takuueläkkeeseen liittyy myös joitakin ongelmallisia kysymyksiä, joista muihin palaan vielä myöhemmin. Nyt lyhyesti asumistuesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on takuueläkkeen perusteluissa sekä asiantuntijakuulemisessa käynyt ilmi, että takuueläke ei kohdistu oikeudenmukaisesti asumistuen saajiin, sillä se leikkaa eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioidaan henkilön ja perheen vuotuiset tulot. Kun asumistuen määrää lasketaan, laissa on ns. lisäomavastuurajat, jonka perusteella määritellään henkilön asumistuen määrä. Nykyisellään yksinäinen täyttä kansaeläkettä saa täyden eläkkeensaajan asumistuen. Nyt kuitenkin kun henkilö saa tulevaisuudessa takuueläkettä, hänen tulonsa nousevat sen verran että asumistukea tullaan leikkaamaan. Eli takuueläke ylittää lisäomavastuurajat – ja kun lisäomavastuuraja ylittyy – asumistuki pienenee.
Takuueläke siis toisaalta nostaa eläkettä, mutta vastaavasti jopa n. 45 000 yksinäisen henkilön ja 7 600 avio- tai avoliitossa olevan eläkkeensaajan asumistuki tulee vähenemään.

Näin takuueläkkeen tavoite, että kaikkein pienimmillä eläketuloilla elävien toimeentulo paranee, ei käytännössä toteudukaan kaikkien osalta.

Toisin sanoen ne eläkeläiset, jotka ovat erittäin pienituloisia ja tarvitsevat tukea asumisensa kustannuksiin eivät nyt saa uutta takuueläkettä kokonaisuudessaan käytettäväksi arkisen toimeentulonsa helpottamiseksi, eli esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin ym. menoihin, vaan he joutuvat käyttämään siitä osan asumiseensa.

Asumistuen leikkaus on alle 10 euron luokkaa kuukaudessa, joten järjestelmätasolla kustannukset jäisivät vähäisiksi, arviolta noin 8 miljoonaan euroon. Sen sijaan köyhän ihmisen arjessa 10 euroa merkitsee todella paljon.

Olisin valmis hyväksymään jotkut takuueläkkeeseen liittyvät epäkohdat, jos tietäisin, että tämän uuden eläkemuodon tavoite on aidosti parantaa kaikkein köyhimpien eläkeläisten asemaa.
Mutta nyt juuri ne eläkeläiset, jotka aivan varmasti ovat kaikkein köyhimpiä – eli he, jotka täyttävät myös eläkkeensaajan asumistuen kriteerit – eivät saa takuueläkettä kokonaisuudessaan, vaan joutuvat laittamaan siitä osan asumiseen.

Keskustapuolue etenkin kuuluttaa usein sitä, miten he ovat perusturvapuolue ja kaikkein köyhimpien ihmisten asialla oikeudenmukaisesti. Mutta näin ei tällä kertaa ainakaan ole.
– Asumistuen saajat ovat heitä, joilla ei ole osinkotuloja, ei korkotuloja, ei kiinteistöjä, ei elinkeinotoiminnan tai maatalouden varoja, ei metsäomaisuutta, talletuksia, obligaatioita, osakkeita, sijoitusrahasto-osuuksia, eikä vakuutussijoituksia. Sillä jos näitä olisi, ei voi saada asumistukea.
Yksinkertaisesti sanoen – ne kansaneläkeläiset, jotka eivät omista mitään, saavat 10 euroa kuussa vähemmän kuin ne, jotka omistavat. Siinä on hallituksen oikeudenmukaisuus.

Sosialidemokraatit ovat useaan otteeseen esittäneet eläkkeensaajien asumistuen parantamista. Meidän mielestämme asumiseen kohdistuvalla tuella voidaan melko kustannustehokkaasti parantaa köyhimpien eläkeläisten asemaa. Asumiseen kohdistuva tuki tulee köyhimmille eläkeläisille, joilla ei ole pääomatuloja eikä omistuksia vaan käytössään pelkkä pieni eläke.

Olemme esittäneet omassa rinnakkaisessa lakialoitteessamme eläkkeensaajan asumistuen uudistamista siten, ettei nyt tehtävä takuueläkeuudistus vaikuta siihen negatiivisesti.
Mielestämme eläkkeensaajan asumistuki pitää sovittaa takuueläkkeeseen johdonmukaisesti siten, että lisäomavastuun raja olisi vähintään takuueläkkeen vuosimäärän suuruinen. Näin kaikilla takuueläkettä saavilla asumistukeen oikeutetuilla säilyisi oikeus myös täyteen eläkkeensaajan asumistukeen.

----. Jätimme rinnakkaisen lakialoitteen, joka oli lähetekeskustelussa torstai-illalla. Sattui, että jouduin pakottavan menon vuoksi lähtemään pois juuri ennen esittelypuhettani. Pääasia, että aloite on jätetty ja tulee valiokunnan käsiteltäväksi. Palaan asiaan kunhan takuueläkemietintö tulee täysistunnon käsittelyyn. Keskustelu jatkuu! t. Anneli